Deelnemers Lente Expositie 2022 

CONTRAST

4 maart – 24 april

 

Hiltsje Bloemhof

(inktwerk/digitale en videokunst)

 

Hiltsje Bloemhof is in 2020 afgestuurd aan de kunstacademie Friesland. In haar werk is “Langstme” een terugkerend thema. Dit Friese woord voor verlangen
vertegenwoordigt voor Hiltsje een bepaald ondefinieerbaar gevoel wat zij altijd ervaart als zij bezig is met beeldend werk. Voor Hiltsje Bloemhof gaat het over Friesland, haar jeugd op het platteland, de ruimte en de rust. Het is het oneindige landschap, de ruigheid en de horizon zijn vaak terugkomende elementen in haar werk. Ook gaat het over het onwezenlijke gevoel wat zij ervaart in dit weidse landschap Een gevoel van buiten de werkelijkheid te staan. Dromend, dwalend en zoekend in een surrealistische wereld. “In mijn werk gebruik ik diverse technieken. Inkttekeningen, fotografie, film en animatie. Ook experimenteer ik graag met materialen. Achter de computer ga ik dan weer verder experimenten. Onder andere in photoshop en met filmbewerking. De combinatie van deze technieken is wat mijn werk raadselachtig en ongrijpbaar maakt. Zoals ook voor mij mijn creativiteit soms ongrijpbaar is”, getekend Hiltsje Bloemhof.

www.hiltsjebloemhof.nl

 

Anske de Boer

(schilderijen)

Anske de Boer (Franeker 1948) heeft een opleiding gedaan als restauratie-steenhouwer en heeft gewerkt aan diverse projecten door heel Nederland. Begin jaren negentig heeft Anske zich gevestigd als zelfstandig restaurator-beeldhouwer met als specialisatie de conservering en restauratie van beelden en ornamenten van natuursteen. Opdrachtgevers waren musea waaronder het Kröller Muller Museum, kerken, gemeenten en de Rijksgebouwendienst. Voor laatstgenoemde heeft Anske de Boer onder meer gewerkt aan de 4 jaar durende restauratie van het praalgraf van Willem van Oranje in Delft. Naast het werken in opdracht heeft hij zijn schaarse vrije tijd besteed aan het maken van natuurstenen beelden en zijn schilderkunst. Acht jaar geleden heeft hij definitief gekozen voor het schilderen. Tekenen en schilderen waren een oude liefde die al aanwezig was voordat de keuze werd gemaakt voor restauratie-steenhouwer. Na een aantal jaren van zoeken en experimenteren is het figuratieve steeds meer op de achtergrond geraakt en tegenwoordig is zijn werk meestal een abstracte vertaling van waarnemingen in de natuur. Een ontmoeting met kunstschilder Jacobus Dijkstra was de aanleiding tot een eerste (gezamenlijke) expositie bij Galerie de Fabriek in Ried. Nadien exposeerde Anske de Boer in Galerie Skârsterlân in Joure en in de Kunstkamer in Franeker.

www.anskedeboer.nl

 

Joan Bruggink

(bronzen beelden)

Joan Bruggink is in 1945 in Hoogersmilde geboren. Na de lagere school doorliep hij de LTS in Beilen, daarna de UTS in Groningen (werktuigbouwkunde). Joan werd geschoold in hout en werkte een aantal jaren in de bouw, maar ging uiteindelijk toch naar de Academie Minerva in Groningen en de Vrije Academie in Den Haag. Naast de beeldende kunst beheerde Joan samen met zijn broer tot 1994 camping “de Horrebieter” die hun ouders net na de oorlog waren begonnen. Zijn motivatie en aanleiding voor het maken van een beeld, schilderij of tekening is vaak het samenvallen van een gebeurtenis met een herinnering en gaat meestal over gewone mensen, die vergeten zijn, tekortgedaan zijn of niet gezien worden. In deze mensen zit vaak een geheim of een onzichtbaar wonder verborgen, wat zich soms uit door algemeen herkenbaar gedrag. Het is de kunst om dit onzichtbare zichtbaar te maken. Zo gaat Joan te werk om met tastende handen dit onzichtbare voor de toeschouwer zichtbaar te maken. Hij richt daarbij voor deze gewone mensen kleine monumentjes op. En hoewel in zachte kleuren geschilderd of getekend, blijken het stuk voor stuk sterke persoonlijkheden te zijn. Joan Bruggink schildert in olieverf, acryl, krijt en potlood en maakt grafiek in etsen en litho’s. Zijn beeldende materiaal is brons, hout, gips en glas. Ook in opdracht maakt hij portretten en figuren in gips of brons of als schilderij of tekening. Naast kleine opdrachten kreeg Joan enkele grote opdrachten. Twee van de 4 beelden langs de Drentse Hoofdvaart in het kader van de overgang van Smilde naar de gemeente Midden-Drenthe, symboliserend de levensloopcyclus. En in de Foxel, een buurtschap naast Emmer-Compascuum staat een levensgroot beeld van zijn hand, dat de Vrijwilliger symboliseert. In 2010 werden zijn bronzen beelden in het park van La Belle Eglise, nabij Parijs tentoongesteld.

www.joan-bruggink.nl

 

Alco Carolus

(schilderijen)

Alco Carolus heeft zijn hele leven al getekend en geschilderd. Op zijn vijftigste besloot hij naast zijn werk als huisarts, een deel van een avond-kunstacademie te volgen en na zijn pensionering is Alco full-time kunstenaar geworden. Hij begint meestal zonder vooropgesteld plan, er ontstaan woeste lijnen en vlekken die naderhand moeten worden getemd. Er doemen gestalten op, mensen, dieren, vogels, kabouters. Vooral mijnheer haas speelt een belangrijke rol. Er ontstaat zo altijd een verhaal dat de toeschouwer voor zichzelf kan invullen.

www.alcocarolus.nl

 

Cees Elzinga

(houtsneden)

Cees Elzinga (1950) volgde een tamelijk grillig pad: hij studeerde wiskunde en psychologie in Nijmegen en, na een lange periode in diverse commerciële en leidinggevende functies in het bedrijfsleven, koos hij in 2002 opnieuw voor de wetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wat later ook, als student, voor een opleiding aan de Klassieke Academie in Groningen. Sinds 2016 werkt Cees Elzinga in zijn atelier aan tekeningen, houtsneden en mezzotint. Al snel concentreerde hij zich op het maken van houtsneden. Zijn werk stemt meestal niet tot vrolijkheid, je wil er liever niet naar kijken, en dat doe je dan toch want het is heel dichtbij. Maar ook zeilen, zelfportretten, vrienden, dieren. Vrijwel altijd in zwart/wit, de uitdaging van de beperking. Cees Elzinga woont met zijn partner Marty en de katten Jaap en Jabke in Oudeschoot.

www.cees-elzinga.nl

 

Jentsje Fekkes

(schilderijen)

Geboren en getogen in de Zuidwesthoek van Friesland is deze streek een inspiratiebron voor mij als schilder waarbij ik zoek naar de rust en de ruimte die hier zo kenmerkend zijn. Jentsje is als huisschilder begonnen en rond zijn twintigste een geheel andere richting ingeslagen als verpleger in een psychiatrisch ziekenhuis. Middels een Opleiding Maatschappelijk Werk heeft hij jaren in de zorgverlening blijven werken. In de jaren tachtig van de vorige eeuw volgde Jentsje Fekkes gedurende 5 jaar lessen in schilderen met olieverf bij kunstschilder Koosje van Keulen in Workum. In de loop der tijd heeft hij in de regio aan meerdere exposities meegedaan en is hij sinds juli 2007 vaste exposant geweest in eigen Galerie/Atelier Singel 19 te Koudum waar hij ook lessen verzorgde in het schilderen met olieverf. In 2015 gestopt moest hij wegens omstandigheden stoppen met de galerie. Geleidelijk heeft Jentsje het schilderen weer opgepakt, waarin hij een lange tijd realistisch werkte. De laatste jaren is hij op zoek gegaan naar een andere uitbeelding en het zoeken naar meer diepte. Hoewel deze zoektocht nog voort duurt vind Jentsje Fekkes nu zijn vorm in vereenvoudiging van de uitbeelding waarin kleur, vlak en lijn een belangrijke rol spelen.

www.singel19.nl

 

Rita Hulsman

(tekst- en beeldcollages)

Liefde voor de taal heeft Rita Hulsman al vroeg op het spoor gezet van schrijven, waarbij oog voor kunst en cultuurhistorie leidde tot tal van publicaties over beeldende kunst, architectuur en funeraire cultuur. Daar onderdoor liep een constante stroom van poëtische notities. In de periode 2000-2010 bracht Rita Hulsman enkele dichtbundels uit in eigen beheer. In 2006, naar aanleiding van een verzoek om deel te nemen aan een expositie, begon ze tekst en beeld te integreren tot een collage: woordkunst. Inspiratie voor de gedichten komt van vele kanten, zoals een paar opgevangen woorden, het geluid van paardenhoeven, de geur van gras, een herinnering, of een ansichtkaart. De tekst combineert Rita met een digitale beeldcollage die het gedicht een extra gelaagdheid geeft. Soms werkt het ook omgekeerd: van beeld naar tekst. De inspiratie voor het beeld komt vaak net als bij de tekst uit het dagelijks leven: een oude teil, een magnolia, een foto, een landschap, een grafmonument, een stuk hout, een fiets tegen een kerkmuur. Tekst en beeld worden op de computer bewerkt totdat het gewenste resultaat bereikt is. Tenslotte wordt het geheel via een speciale techniek overgebracht op beukenhouten paneeltjes.

www.hulsmanenhulsman.nl

 

Jaap Knip

(objecten/schilderijen)

Jaap Knip (1948) kreeg zijn opleiding aan de Stadsacademie Maastricht en werkt met de technieken olieverf, gouache, grafiek, tekening, foto en maakt ruimtelijk werk. Landschappen vertegenwoordigen een belangrijk deel van het werk van Jaap Knip. Begonnen in een realistische weergave, is er nu alleen maar sprake van landschapsvormen in abstract expressionistische stijl. Veel van deze landschappen hebben het Noordelijk gebied als referentiekader, ook wel wadschap genoemd. De dynamiek van zowel het landschap als het portret, is de grootste drijfveer voor Jaap om te schilderen c.q. vorm te geven. Nergens is het landschap zo verbonden met water, land en lucht als in het Noordelijk gebied. De schijnbare zekerheid van het realisme, ligt opgesloten in de abstractie. Het portret heeft een andere dimensie voor Jaap Knip. Staat het landschap los van welke raakvlakken dan ook met mensen, het portret is voor hem de weerspiegeling van de maatschappij. Het onlosmakelijke beeld van engagement, in welke vorm dan ook. Abstractie en realiteit liggen bij het portret dicht bij elkaar.

www.jaapknip.nl

 

Janna van der Meer

(fotografie)

Janna van der Meer (1969) is beeldend kunstenaar, dichter en tekstschrijver. Zij groeide op in de Friese Zuidwesthoek en studeerde Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijks Universiteit Groningen. Nu woont Janna op een biologische melkveehouderij te Haskerdijken. In 2017 debuteerde Janna van der Meer met haar dichtbundel “Wêzen” bij Uitgeverij Bornmeer. De laatste jaren legt zij zich vooral toe op beeldend werk. Met de reeks “Skepsels” exposeerde Janna in Het Fotolokaal, De Schierstins en nu bij Kunstwerk! in de Stellingen. Over “Skepsels” zegt zij het volgende: “We zijn allemaal gemaakt van dezelfde materie. Alleen onze vorm verschilt. Ik woon op een boerderij en word omringd door vee: creaturen bij uitstek. Of het nu om koeien, paarden of kippen gaat, ze zijn door de mens gemaakt. Gefokt om ons tot dienst te zijn. Toch is geen kip hetzelfde. Ieder dier is een individu, met verlangens en eigenaardigheden. Ik vind dat fascinerend! Bovendien: mensen lijken meer op hun vee dan zij zich realiseren. De gemiddelde moderne koe weet niet hoe ze moet grazen, de moderne mens verhongert zonder supermarkt”.

www.jannavandermeer.nl

 

Frans Ram

(ruimtelijke objecten)

Frans Ram (Schiedam 1948) volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam en woont sinds 1976 te Hegebeintum. Frans werkte 22 jaar in marmer, hardsteen en graniet. Monumentale opdrachten heeft hij jaren achtereen uitgevoerd in diverse materialen. Na zijn afkeuring voor werken in steen in 1999, is Frans overgestapt naar brons en staal. Momenteel werkt hij aan een serie over het gevoel van veiligheid in diverse materialen met gebruikmaking van beeldbepalende vormen zoals wegwerp verpakkingsmateriaal, wandelstokken en delen van hoeden. Deze worden vormgegeven in was en in brons gegoten of gelast uit staalplaat. Het zijn impressies van situaties waar iedereen zijn eigen verhalende werkelijkheid uit kan halen. Frans Ram exposeerde in binnen en buitenland.

www.frans-ram.nl

 

Anneke Reeder

(sieraden)

Medio jaren ’90 ontstond bij Anneke Reeder de fascinatie voor het ontwerpen en maken van sieraden en objecten van edelmetaal. Zij gebruikt voornamelijk zilver en goud, maar soms ook andere materialen als rubber en hout. Anneke werkt naar eigen ontwerp en ook in opdracht. Het spelen met plaat en draad, het vangen van licht in stenen, het vormgeven aan edelmetaal en vervolgens de vertaling van de concepten naar draagbare sieraden, daagt haar steeds weer uit. “Ik probeer met mijn creaties een schittering , betovering of herinnering te scheppen. Het is een uitdaging om de functionaliteit en draagbaarheid hand in hand te laten gaan en zodoende glinstering tot stand te brengen, om de mens en de wereld mooier te maken”, zegt Anneke Reeder.

www.annekereeder.nl

 

Joke Scheepers

(schilderijen)

Joke Schepers heeft Academie Minerva in Groningen gevolgd, waar zij ook woont en haar atelier en presentatieruimte heeft. Kenmerkend voor haar werk is het rijke kleurgebruik. De acrylschilderijen roepen een mysterieuze sfeer op. De laatste tijd maakt ze ook lichtvazen en collages in gemengde techniek, ook te zien in deze expositie. Gebruikmakend van vooral natuurmaterialen zoals mos, gedroogde bladeren en bloemen. Ook worden er allerlei andere materialen gebruikt waaronder lintjes, goudpapier, teksten en foto’s uit oude tijdschriften. Dit smelt Joke Schepers samen tot een organisch geheel.

www.jokeschepers.nl

 

Geert Schreuder

(schilderijen/tekeningen)

Geert Schreuder (Veendam 1949) heeft zijn opleiding gehad aan Academie Minerva in Groningen, hij woont en werkt sinds 1971 in Onstwedde (Gr). Hij maakt schilderijen in acryl/olieverf en tekeningen van zaken waar zijn oog op valt. Dat kunnen landschappen, stillevens, interieurs of mensen zijn. Soms groot en dramatisch, soms klein en intiem. Dingen of dingetjes die Geert aanspreken, intrigeren, fascineren, verbazen of frapperen.  Sommige onderwerpen verleiden hem tot fijn schilderen, andere tot grote toetsen en klodderige verfstreken. Ook maakt hij werk in opdracht: landschappen, portretten, illustraties en wandschilderingen. Geert Schreuder exposeert regelmatig en stelt elke eerste zondag van de maand zijn atelier open voor bezoekers.

www.geertschreuder.nl

 

Annemarijke Smit

(keramiek)

Al op jonge leeftijd kreeg Annemarijke Smit de kans om met klei te spelen en experimenteren. Vele jaren later is zij er serieuzer mee aan de slag gegaan door lessen en workshops te volgen. In 2011 startte met de 3-jarige Nederlandse Keramiek opleiding SBB in Gouda. Deze rondde zij af in 2014 in handvorm- en draaitechniek. Nadien heeft Annemarijke daar nog een aantal workshops gevolgd waaronder werken met porselein van Henk Wolters en werken met papier en porselein van Patty Wouters. In 2019 is zij 6 weken naar Jingdezhen (de porselein stad) in China geweest om meer vaardigheden en ervaring te krijgen in het werken met porselein. “Mijn werk ontstaat uit wat er in mijn omgeving gebeurd, wat ik zie en meemaak. Het werk is divers want ik hou van afwisseling en experimenteer graag. Meestal heb ik geen vooropgezet plan. Ik maak nu overwegend handgevormde objecten van klei en porselein. De huid is vaak bewerkt wat veel variëteit in de textuur van de huid geeft”, aldus Annemarijke Smit.

www.smitsebaksels.nl

 

Marjolein Terwindt

(grafiek/houtsneden)

Marjolein Terwindt volgde de Academie voor Beeldende kunsten Minerva in Groningen. Zij is naast lid van de VOG, lid van HOLT, de Vereniging der Noordelijke Hoogdrukkers in Groningen. Zij maken prenten (grafiek) middels hoogdruktechnieken zoals houtsnede, linosnede en gravure. “De structuur van het hout waarmee gedrukt is moet zichtbaar zijn in mijn houtsneden. Nerven en weerbarstigheid vind ik belangrijk in het beeld”. Naast het werk in haar atelier geeft Marjolein Terwindt met veel plezier les in houtdrukken bij Vrijdag, huis van de amateurkunst in Groningen.

marjoleinterwindtwetterauw.exto.nl