KWIDS is een groep enthousiaste kunstenaars en kunstliefhebbers uit de Stellingwerven met als standplaats Noordwolde, het voormalige z.g. “rotandorp”. De kunstenaars hebben hun ateliers in de omgeving. KWIDS stelt zich ten doel een platform te zijn voor kunst in de breedste zin van het woord en kunst dichter bij de mensen te brengen. Zij tracht dit te bereiken door kunstexposities en kunstmanifestaties te organiseren en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Onze inkomsten bestaan uit de bijdrage die onze Vrienden & Partners jaarlijks doneren, de bijdrage die kunstenaars betalen bij deelname van een expositie en 20% commissie bij verkoop van kunstwerken.