WELKOM

Hartelijk welkom op de site van de Stichting Kunstwerk! in de Stellingen in Noordwolde. Sinds medio 2010 organiseren wij als vrijwilligersorganisatie 3 x per jaar groepsexposities van kunstenaars uit de Noordelijke provincies en daarbuiten. Wij zijn te vinden op de 1ste etage (met lift) van de voormalige Rijks Rietvlechtschool, nu onderdeel van het buurthuis, HOOFDSTRAAT OOST 34a (ingang buurthuis) 8391 AW te NOORDWOLDE (Frl.). Wij maken daar gebruik van twee monumentale zalen en de aangrenzende gang. Huidige expositie is onze

Herfst Expositie 2020

EXPRESSIE

9 oktober t/m 29 november verlengd t/m 13 december 2020!!

* wij ontvangen u graag vanaf vrijdag 20 november 2020 (wij hanteren geen tijdslock)

TOEGANG VRIJ

Huisregels voor bezoekers

vrijdag t/m zondag 13 – 17 uur 

open van 13 – 17 uur

Contact KWIDS         06 244 98 372   /    06 136 13 771