Deelnemers Herfst 2021

SPIEGELING

8 oktober – 28 november

 

Hilde Barendse

(collages/mixed media)

Hilde Barendse (1970) leerde ruim 10 jaar geleden het schilderen kennen. Onmiddellijk begon zij de wereld op een andere wijze te zien: wat is het verschil tussen ochtend- en avondlicht en uit welke kleuren bestaat sop? De liefde voor papier was er altijd al. De combinatie van papier en olieverf was daarom snel gemaakt. In eerste instantie begon zij met het scheuren van krantenpapier. Al snel volgde tijdschriften en boeken. Gaandeweg maakte het scheuren plaats voor snijden. Stroken papier waarin beeld en tekst elkaar afwisselen vormen de basis van Hilde’s werk. Vervolgens brengt zij met verdunde olieverf het schilderij tot leven. Zelf noemt zij haar werk het liefst ‘collageschilderijen’. De laatste jaren maakt ze naast collageschilderijen ook andere werken. In bijna alle werken staan papierachtige materialen centraal.

www.hildebarendse.exto.nl

 

Cor Bladt

(fotografie)

Vanaf zijn vroege jeugd heeft Cor Bladt zich al bezig gehouden met het fotograferen. In eerste instantie simpele zwart-wit foto’s genomen met eenvoudige ‘boxjes’. Later speelde kleur een grote rol; hij maakte van dia’s zijn eigen kleurafdrukken. Met de komst van de digitale fotografie kreeg zijn interesse vleugels. Hij kon immers vanaf dat moment zijn eigen werk opeens in een hoge kwaliteit afdrukken. “Ik legde me aanvankelijk vooral toe op kleurige landschap- en straatfotografie. Maar geleidelijk aan werd mijn werk eenvoudiger, stiller. Ik kreeg meer oog voor ‘stille’ plekken, het spel van licht en schaduw. Geïnspireerd werd ik hierbij door, onder meer, de muziek van Arvo Pärt, de architectuur van Dom van der Laan, de schilderijen van Mark Rothko”. De serie Moments, waar een deel in deze expositie van getoond wordt, is daar een voorbeeld van: beelden vol stil licht, waarin kostbare momenten van verwondering en fascinatie weerspiegeld worden. Op dit moment is Cor Bladt een nieuwe fase ingegaan. Hij is aan het experimenteren met oude afdruktechnieken, zoals de cyanotype (‘blauwdruk’) en gom- en caseïnedruk, om de beelden die Cor Bladt voor ogen staan nog beter vorm te geven.

www.corbladt-fotografie.com

 

Koos Bladt 

(glaskunst)

Koos Bladt (Groningen, 1957) kwam na 34 jaar werkzaam te zijn geweest in de verslavingszorg, pas in 2017 voor het eerst in aanraking met glaskunst. Op een kunstmarkt zag hij het werk van twee glaskunstenaars en was hier dermate door gefascineerd dat hij ter plekke besloot zich hierin te verdiepen. Sindsdien is glas zijn passie. In Garnwerd (Gr.) begon hij zijn eigen atelier: BelaGlaso. Nog steeds lerend, proberend, richting zoekend, heeft hij onderdehand een keur aan objecten gemaakt. Van kleine sieraadjes tot grote tuinornamenten. Uitbundig, kleurrijk, maar ook strak en sober. Na te zijn uitgenodigd zijn werk tentoon te stellen op Glasrijk Tubbergen (2019) wordt hij steeds vaker gevraagd voor exposities. Zo exposeerde hij onlangs nog in Galerie Huis ter Heide (Dr.).

www.belaglaso.nl

 

Neeltje Dam

(schilderijen)

Neeltje Dam (1953) is geboren in Hallum. Op driejarige leeftijd verhuisde zij naar Boornbergum, in de Krite. Daar bracht zij haar vroege jeugd door. Na veel omzwervingen belandde zij in Feanwâlden, waar ze nu nog woont. In 1996 kwam ze in aanraking met het ‘schildervirus’ via een aquarelcursus onder begeleiding van Joke Mosselman. Later is ze overgestapt op acryl- en olieverf. Haar inspiratiebron vindt zij in de natuur, met name in het Friese Landschap en de Wadden. Het gaat haar niet om de precieze weergave van het landschap, maar om de impressie die de beeltenis oproept. Kleuren zijn belangrijk en worden veelal puur op het doek aangebracht. De schilderijen zijn figuratief met een losse toets.

www.neeltjedam.nl

 

Annelise Heldoorn

(2D/ruimtelijk werk)

Annelise Heldoorn (pseudoniem: AnneH) studeerde eind jaren ’60 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Jarenlang heeft zij les gegeven in kunstvakken aan leerlingen in het middelbaar onderwijs. Daarnaast is zij zelf blijven tekenen en schilderen. Annelise Heldoorn werkt zowel figuratief als abstract, en zowel in het platte vlak als het ruimtelijke. In Nederland en het buitenland heeft Annelise Heldoorn regelmatig deel genomen aan exposities, zowel solo als in groepsverband.

www.anneliseheldoorn.nl

 

Thea Hoek

(objecten)

Vanuit de Maastrichtse traditie die was gericht op het kerkelijk werk, werd Thea Hoek gevormd. Al bleven haar uitgangspunten profaan en overwegend figuratief, het mysterie is gebleven. Het materiaal dat Thea gebruikt is hoofdzakelijk koper en haar legeringen, kunststof, steen, hout en glas. Platte plaat is Thea Hoek’s uitgangspunt. Met behulp van hamers, drijfblokken en staken worden de vormen gedreven en gecomponeerd tot een geheel, waarbij de segmenten duidelijk zichtbaar blijven. Keistenen, glas of hout, worden vaak gebruikt als onderdeel van het geheel.

www.theahoek.nl

 

Sjoerd Jousma

(schilderijen)

De wereld om ons heen is ingewikkeld. De mens gaat steeds sneller, verder, extremer. Er is behoefte aan rust, overzicht en eenvoud. Als schilder vertaalt Sjoerd Jousma dat meer en meer in zijn werk. Zijn inspiratie komt uit zijn directe omgeving, het schitterende Lauwersland. Of Sjoerd wordt spontaan door iets of iemand geraakt. Schildermatig probeert hij de essentie van het beeld te pakken, het karakter, de sfeer. Hij vereenvoudigt en laat onbelangrijke details weg. Zijn beste werk is snel gemaakt, direct, instinctief bijna – als een snelle schets. “Een werk dat helemaal “af” is verliest zijn kracht”. Zijn schilderstijl heeft iets te maken met het impressionisme, zijn uitdaging is om er iets hedendaags van te maken. In al deze opzichten toont zijn werk hem een spiegel, vertaalt zijn gevoel en emoties. Sjoerd Jousma is nog lang niet klaar. “Ik zoek niet, ik vind” (Picasso). Sjoerd Jousma volgde onder meer vanaf 2013 de opleiding aan de Foudgumse School, in 2016 sloot hij daar de masteropleiding af.

www.sjoerdjousma.info

 

Gerrit Langerak

(olieverfschilderijen)

Geboren in 1946 in Amsterdam, woont Gerrit Langerak nu in Sint Nicolaasga. Hier heeft hij met veel plezier als schoolleider in het basisonderwijs gewerkt. Toen al maakte hij veel bordtekeningen ook bij de collegae met kerst, sinterklaas en verjaardagen van de kinderen. Daarnaast was hij Opleider in de School aan de NHL in Leeuwarden. Na deze loopbaan in het onderwijs begon hij met schilderen. In principe schildert Gerrit Langerak altijd met olieverf. Gerrit is begonnen met het schilderen van stillevens, maar de belangstelling voor lucht, water, zee en wad als onderwerpen was er toen ook al. En die passie is alleen maar toegenomen. Ruimte, licht en atmosfeer zijn de belangrijkste elementen in zijn landschappen, die een sfeervolle realistische interpretatie zijn van wat hij ziet. In het werk komen de verten van wad, kwelder en strand, maar evengoed de weidsheid van grasland, akkers en meren steeds terug. Hoge luchten en een lage horizon roepen een eindeloze ruimte op, een gevoel van verstilling. De meeste schilderijen ontstaan spontaan terwijl Gerrit Langerak bezig is, soms buiten of naar zelf gemaakte foto’s. Gerrit heeft niet altijd een vooropgezet plan, daardoor kan ieder zijn of haar fantasie of interpretatie koppelen aan de schilderijen. Om de techniek van het schilderen onder de knie te krijgen heeft Gerrit Langerak lessen gevolgd bij o.a. Jan Kooistra, Martin Sybesma en Doet Boersma. Op dit moment volgt hij lessen bij Tjeerd Landman in Leeuwarden.

 

Nelly Roose

(schilderijen)

Na een werkzaam leven is er meer ruimte gekomen om de creatieve en kunstzinnige belangstelling van Nelly Roose verder te verdiepen en te ontwikkelen. Door het experimenteren met vele teken- en schildermaterialen, is voor haar het werken met olieverf het voornaamste medium geworden, dit vaak in combinatie met andere media, zoals: houtskool, acrylverf, inkt, bijenwas, boekbinderslijm, maar ook natuurlijke materialen uit het bos en tuin. De prachtige warme en diepe kleuren van de olieverf , het prettige mengen van de kleuren en het werken in transparante maar ook dikke verfstreken maakt dat het steeds weer een uitdaging en een zoektocht is, om daarin haar gevoel en emotie op het doek of paneel over te brengen. Onder leiding van een aantal kunstenaars zoals Gerrit Terpstra, Doet Boersma, Irma Kamp en Gea Koevoets, heeft Nelly Roose meer haar eigen weg en stijl kunnen ontwikkelen. Steeds weer de uitdaging aangaan de vrijheid te ervaren, daarin haarzelf te sturen of misschien juist zichzelf te verliezen om zo ongeremd over de eigen grens van waarheden te gaan en in gevoel en emotie tot de essentie van het schilderen te komen. “Inspiratie vind ik veelal in mijn directe omgeving van de natuur, de mens en dier. Ook verre reizen kunnen een inspiratiebron zijn”, aldus Nelly Roose.

 

Jitse Sikkema

(keramiek)

Jitse Sikkema (1943) woont en werkt in De Wilgen. Hij heeft lesgegeven in de beeldende vakken aan het voortgezet onderwijs en de Akademie Minerva. Nu werkt hij fulltime als autonoom kunstenaar. Jitse maakt beelden in pure klei die door de natuurlijke oxiden een prachtige kleurschakering hebben. Zijn in klei of brons gemaakte beelden zijn altijd te herkennen aan de textuur van de huid. De beelden zijn gelaagd, zowel letterlijk als figuurlijk. De nadruk ligt niet op esthetiek en anatomie. Soms zijn de beelden ingetogen, soms levendig, maar altijd krachtig en vitaal. Ze kunnen zowel figuratieve als abstracte elementen bevatten en de wijze waarop ze balanceren tussen deze twee uitersten creëert een interessante spanning: de beschouwer ontkomt er niet aan dat de beelden haar of hem op een of andere manier raken.

www.jitsesikkema-galeriebuitengewoon.nl

 

Janke Vaartjes

(sieraden/collages)

Janke Vaartjes is gefascineerd door de fotografie. Voor haar is fotograferen “De kunst van het kijken”. Vaak lijkt de foto niet op de werkelijkheid, maar geeft een vervreemdend beeld. Abstracte foto’s combineert Janke regelmatig met andere kunstvormen, zoals collages. Door het weghalen van delen van de foto’s en het toevoegen van knipsels en bladgoud, ontstaat er een nieuw en verrassend beeld. In de sieraden zijn ook een aantal van haar foto’s verwerkt. Andere materialen die Janke Vaartjes gebruikt zijn plexiglas, vloeibaar rubber, hout en rubberkoord. Haar sieraden zijn eenvoudig van vorm, bijzonder van kleur en zeer goed draagbaar.

www.jankevaartjes.exto.nl

 

Annemarie Veenstra

(textielobjecten)

Annemarie Veenstra werkt op papier (tekenen/schilderen) en is textielkunstenaar. De natuur, met onderliggende thema’s, is haar inspiratiebron. Haar werk heeft spirituele thema’s als kringloop, reis, onderweg en tussentijd. Vanaf haar vroege jeugd verblijft Annemarie Veenstra jaarlijks enkele weken op de Waddeneilanden, daar is haar eilandliefde en liefde voor de natuur ontstaan. In de textiele objecten op deze expositie verbeeldt zij op poëtische wijze haar verbinding met de natuur in het algemeen, in het bijzonder met Schotland en IJsland en haar tuin. Heden en verleden brengt Annemarie samen door toevoeging van organische materialen als stenen en schelpen. Zij werkt verder met o.a. hoorn, bot, eigengemaakt zijde-touw en zijdepapiervilt. Ook verwerkt zij gerafelde zijden draden uit ooit door haar genaaide en gedragen kleding. Annemarie Veenstra werkte aan de Nieuwe Academie in Utrecht en volgde de Lerarenopleiding Tekenen aan de NHL. Haar werk is te zien op diverse solo- en groepstentoonstellingen in het hele land en bijvoorbeeld in de museumwinkel in het Fries Museum.

www.annemarieveenstra.exto.nl

 

Monique van Velzen

(fotografie)

Sinds 2006 is Monique van Velzen cursussen gaan volgen bij FRB Fotografie en werd zij langzamerhand volledig gegrepen door fotografie. Zij is zich steeds blijven ontwikkelen en naast een voorliefde voor landschapsfotografie een aantal jaren geleden gestart met het fotograferen van Stillevens. Stilleven het aloude ambacht van componeren met licht en vorm, voornamelijk bekend van de schilderijen van de oude meesters uit voorgaande eeuwen. Het leven staat letterlijk even stil. Een idee ontstaat, de opbouw van het arrangement is denkwerk. Het gaat om eenvoud en rust, er moet samenhang zijn in betekenis van objecten, kleur of vorm. Met een duidelijke voorliefde voor de ongekunstelde schoonheid van alledaagse groente, fruit en bloemen. De uitvoering, het fine-tunen gaat, wat haar betreft vooral ook over de
kunst van het weglaten.

www.moniquevanvelzen.nl

 

Jan-Erik Wedholm

(grafiek)

Zo lang Jan-Erik Wedholm zich kan herinneren heeft hij bossen getekend. De sfeer, de dynamiek, leven en vergankelijkheid broederlijk naast elkaar, dat is wat hij tekent. Later zijn daar andere thema’s bijgekomen: historiewerken, binnenruimten en verhalen. Eigenlijk is het steeds hetzelfde thema; hoe brengt Jan-Erik het avontuur dat beeldend onderzoek heet tot een goed einde in het spanningsveld tussen beeld en onderwerp. Met afbeeldingen heeft het niet zoveel te maken, wel met motoriek, huid van het werk en vooral sfeer. Jan-Erik Wedholm laat zich inspireren door het werk van grote schilders als Breugel, Ruisdael, Seghers, Friedrich uit de 17de en 19de eeuw, door expressionisten uit het begin van de 20ste eeuw. Soms zijn ze letterlijk het vertrekpunt voor zijn tekeningen. Ook studies naar de natuur kunnen aanleiding zijn voor een werk. Het materiaal waar hij mee werkt, verschillende papiersoorten, klei en Oost-Indische inkt, vaak gecombineerd met krijt, bepalen voor een groot deel het beeld. Elke verrassende toevalligheid kan weer een vertrekpunt zijn voor een nieuw beeld.

www.wedholm.nl